15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://www.brickmovie.net 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Čo hovorí Biblia o tetovaní?

Potetovaný muž číta Bibliu.

Tetovanie sa v dnešnej dobe stalo populárnym; je to bežný pohľad na mladých aj starých ľudí. Boli však časy, keď ľudia považovali tetovanie za odporné. Mnoho ľudí z minulosti rýchlo posúdi ľudí, ktorí majú tetovanie. Mysleli si, že títo potetovaní jedinci sú zločinci alebo majú zlé záznamy. Preto si mnohí kresťania mysleli, že tetovanie je v rozpore s učením Písma. Čo však Biblia hovorí o tetovaní?

Možno ste jedným z tých kresťanov, ktorí stoja pred dilemou – mám si dať tetovať alebo nie? A ako dobrí kresťania sa musíme najskôr snažiť s Bibliou, než sa pustíme do úsilia alebo záväzku. Skutočne, dať si tetovať je záväzok. Je múdre, aby sme si najskôr preštudovali Bibliu a až potom sme sa nakalili atramentom. Majte na pamäti, že tieto tetovania sú trvalé a zostanú na vašom tele po celý život.

Podľa výskumu, ktorý vedie Harris Poll, má 21% dospelých v USA tetovanie. V rokoch 2003 až 2008 došlo k nárastu údajov o 16%. Odhaduje sa, že jeden z piatich dospelých v krajine má tetovanie. S týmto vzostupným trendom je len správne, že kresťania si musia dať čas na zváženie, či by si nemal dať tetovať alebo nie.

Rýchla navigácia

Čo hovorí Biblia o tetovaní?

Čo znamená Leviticus 19:28?

Biblické verše, na ktoré treba myslieť, než sa necháte tetovať

Sú tetovanie proti Biblii?

Čo je potrebné zvážiť pred tetovaním

Bežné kresťanské štýly tetovania

Výber najlepšieho kresťanského tetovania

Záver

Kresťan, ktorý sa plánuje tetovať

Kresťania sú povolaní byť poslušní Božiemu slovu. To znamená, že by mal zvážiť a riadiť sa tým, čo hovorí Biblia. Biblia poskytuje dôležité odpovede na takmer všetky otázky, ktoré v živote máme. Ak ste kresťan a plánujete si dať vytetovať, dobrou správou je, že sme pre vás napísali tento článok, aby ste si boli istí, že dokážete zvážiť svoje rozhodnutie. Ďalej chápeme, že témy biblického tetovania sú dosť obmedzené.

Napriek tomu, dôkladným skúmaním toho, čo Písmo hovorí o tetovaní, sa budeme cítiť osvietene a bez ohľadu na to, aké budú naše rozhodnutia, nebudeme sa potom cítiť vinní. Jedným z cieľov kresťanského života je dobre porozumieť tomu, čo Biblia hovorí o konkrétnych veciach, myšlienkach, témach, presvedčení a morálke. Majte na pamäti, že sme Božie dielo, a preto s naším telom musíme zaobchádzať s veľkým rešpektom. 1 Korinťanom 6:20 nám hovorí, že „nie sme svoji“ a že sme boli kúpení za cenu, a to Kristovou krvou.

V 1. Korinťanom 10:31 sa tiež píše, že v „čomkoľvek, čo robíme“, či už jeme, pijeme alebo dokonca tetujeme, musíme to všetko urobiť pre slávu Božiu. Preto si pred tetovaním musíme premyslieť niekoľko vecí. Poznať zámery našich sŕdc je tiež veľmi dôležité. Okrem toho musíme tiež vedieť, čo Biblia skutočne hovorí o tetovaní.

Zdroj obrázku z Zrušiť striekanie

Čo hovorí Biblia o tetovaní?

Mohlo by vás zaujímať, hovorí Biblia niečo o tetovaní alebo tetovaní? Na začiatku je dôležité, aby sme pri výklade Biblie zvažovali niekoľko faktorov. Je potrebné zvážiť kontext biblického verša, ako aj jazyk, gramatiku a históriu. Musíme sa tiež pokúsiť porozumieť príbehu za každým veršom.

Jeden z najbežnejších a najznámejších biblických veršov, ktorý hovorí o tetovaní, je Leviticus 19:28: „Nesmiete si robiť škrty na tele ani si tetovať: Ja som PÁN“ (ESV). Doslova sa to prekladá ako „nezrežeš si telo pre mŕtvych; a nesmieš si písať značky na svoje telo. “ Alebo zjednodušene povedané, verš nám hovorí, aby sme si telá mŕtvých neorezali a nedávali si na telo tetovacie značky.

Na prvý pohľad môžeme povedať, že tento verš je skutočne silným príkazom proti tetovaniu. Tento verš však obsahuje niekoľko výziev a jednou z nich je, že slovo „tetovanie“ bolo predstavené až v 18. storočí. Verš nám nehovorí o tetovaní, ako ho poznáme dnes.

Zdroj obrázku z Pexels

Čo znamená Leviticus 19:28?

Bez ohľadu na kontext a jazyk môžeme okamžite dospieť k záveru, že tetovanie je skutočne hriech. Verš však nehovorí o moderných postupoch tetovania. Tetovanie, o ktorom dnes vieme, je moderným konceptom a existujú veľké rozdiely v tom, či sa porežete pre mŕtvych alebo necháte tetovať dnes. Tu je to, čo vieme s istotou, v Biblii nenájdeme verš ani citát, ktorý by hovoril o tom, aké hriešne je vpichnúť atrament na časti tela, aby sa vytvoril trvalý dizajn, umenie, spisy alebo obrázky..

Mnoho odborníkov a teológov sa domnieva, že verš Leviticus v skutočnosti nejde o tetovanie, ale o extrémne úpravy tela používané na obete. Tieto obete robia ohavnými tým, že sú ponúkané mŕtvym a dokonca falošným bohom, nie pravému Bohu. O kmeni Kanaáncov je neslávne známe, že sekne, zmrzačuje, značkuje a porezáva seba alebo svoju kožu, aby smútil za mŕtvymi a ctil svojich bohov. Iste, tento druh praktiky je v rozpore s Bibliou, pretože je napísané v 2. Mojžišovej 34:14, že „by sme nemali uctievať žiadnych iných bohov, ale Pána“.

Kanaánčania sa „netetovali“, ale zmrzačujú to a vykonávajú extrémne zlú skarifikáciu. Ich rituály a praktiky boli odhalené aj v 1. Kráľovej 18:28. Egypťania okrem Kanaánu urobili na koži aj nejaké označenia alebo značky, aj keď je to viac obmedzené na ženy. Archeológovia zistili, že to robia ženy z Egypta kvôli plodnosti.

Starostlivým štúdiom Leviticus 19:28 môžeme vyvodiť, že Biblia sa nezaoberá súčasnými umeleckými tetovaniami, ale o skarifikácii zla, ktorá sa vykonáva na uctievanie falošného a odlišného Boha-to je dôvod, prečo hreší..

Zdroj obrázku zapnutý Pikista

Biblické verše, na ktoré treba myslieť, než sa necháte tetovať

Ako kresťania je dôležité, aby sme sa najskôr pokúsili rozpoznať všetko a otestovali duchov a aby sme sa pevne držali toho, čo je pravda (1 Sol 5,21). V Efezanom 5:10 bolo tiež povedané, že sa musíme pokúsiť rozoznať, čo je Pánovi príjemné. Pavol nám tiež v 1 Korinťanom 10:23 pripomenul, že „všetky veci sú zákonné, ale nie všetky veci sú nápomocné“. Ak si tetujete, aby ste potešili niekoho alebo seba, musíte urobiť krok späť a urobiť serióznu introspekciu.

Cieľom kresťanského života je uctievať Boha a správne ho reprezentovať. Kresťan sa musí starať o svoje telo. 1 Korinťanom 6: 19–20 hovorí: „Neviete, že vaše telá sú chrámami Ducha Svätého, ktorý je vo vás a ktorého ste dostali od Boha? Nie ste svojí; boli ste kúpení za cenu. Preto ctite Boha svojimi telami. “ Z tohto dôvodu je dôležité, aby ste sa vzdali všetkých nečistých myšlienok a pocitov vo svojom srdci. Myslenie a zvažovanie týchto vecí pred tetovaním je skutočne veľmi dôležité.

abc

Sú tetovanie proti Biblii?

Je teda tetovanie proti Biblii? Hrešíte, ak sa rozhodnete pre tetovanie? Stručná odpoveď na to je, nie. A „nie“ sme mysleli, že neexistuje žiadna definitívna odpoveď na to, či je hriech nechať si tetovať alebo nie. Niektorí kresťania tetovanie odsudzujú, ale pravdou je, že Biblia o moderných pojmoch tetovania nehovorí. Je tiež dôležité poznamenať, že niektorí kresťania sa považujú za oslobodených od starozákonného zákona.

Áno, sú tu kresťania, ktorí hovoria, že už nie sme viazaní zákonom. Je však dôležité si uvedomiť, že hoci Ježiš pre nás splnil zákon, musíme byť stále poslušní. Pokiaľ ide o tetovanie, najdôležitejšie je zvážiť naše presvedčenie. Je tiež veľmi dôležité, aby sme pred tetovaním zvážili náš zámer. Aby to bolo jednoduchšie, zaradili sme niekoľko najdôležitejších vecí, na ktoré musíte pred tetovaním myslieť.

Čo je potrebné zvážiť pred tetovaním

Viera a presvedčenie

Uvažujte o Duchu Svätom a pokúste sa zistiť, či je tetovanie pre vás alebo nie. “Usiluj sa mať svedomie bez urážky voči Bohu a ľuďom.” Ak máte pocit, že napúšťanie atramentom je analogické hrešeniu, potom je najlepšie, keď si nenecháte tetovať – ​​je to oveľa zdravšie pre vašu dušu. Ako nám hovorí Hebrejom 13: 8: „Modlite sa za nás; sme presvedčení, že máme čisté svedomie a túžbu žiť čestne vo všetkých smeroch. “

Vaše telo ako chrám

1 Korinťanom 6:19 hovorí: „Alebo neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého vo vás, ktorého máte od Boha? Nie si svoj. “ Verš nám hovorí, aby sme svoje telo vždy považovali za chrám, chrám Ducha Svätého. Preto je správne, aby sme sa o svoje telo dobre starali. Nechceme označenia, ktoré propagujú nenávisť, násilie alebo dokonca ukazujú zlo. Musíme sa postarať o všetko, čo si oblečieme (alebo do) svojho tela, pretože tam prebýva Duch Svätý.

Dizajn a význam tetovania

Ďalšou veľmi dôležitou vecou, ​​ktorú musíme pred tetovaním zvážiť, je starostlivo naplánovať jej dizajn a význam. Chceme sa uistiť, že dizajn je zbožný a že v žiadnom prípade neurazí Svätosť Božiu. Preto o tom premýšľajte a modlite sa za to. Zaistite, aby akékoľvek posolstvo alebo ilustrácia, ktoré máte na koži, mali byť na slávu Božiu.

Majte tiež na pamäti, že tetovanie je trvalé; vyberte si preto poriadne dizajn a význam. Je tiež vhodné, aby ste si vybrali tetovanie, ktoré pomáha šíriť Kristovo evanjelium.

Fyzická a duševná bolesť

Nie je žiadnym tajomstvom, že tetovanie môže byť veľmi bolestivé, takže sa na to pripravte. Skúste najskôr skontrolovať, či máte nejaké zdravotné problémy. Je múdre, aby ste tetovanie nebrali na ľahkú váhu – bude to bolieť. Existujú aj riziká, ako sú infekcie, jazvy, alergické reakcie a dokonca aj choroby, ako je hepatitída B a C. V prípade pochybností sa vždy najskôr podrobte fyzickému vyšetreniu a uistite sa, že dôverujete iba spoľahlivým a renomovaným tetovacím umelcom..

Finančná kapacita

Okrem toho, že je tetovanie bolestivé, môže byť aj poriadne drahé. Je múdre najskôr zvážiť svoj rozpočet a svoju finančnú kapacitu pred tetovaním. Uistite sa, že nedostanete lacné tetovanie; lacné tetovanie môže vyzerať škaredo a možno sa s ním nebudete cítiť spokojní (nezabudnite, že je to celoživotný záväzok). Ak chcete, aby vaše tetovanie vyzeralo úhľadne a pekne, znova nájdite správneho umelca a uistite sa, že platíte správnu sumu..

Nebojte sa tetovaniaZdroj obrázku z Zrušiť striekanie

Bežné kresťanské štýly tetovania

Ak hľadáte na internete, nájdete veľa kresťanských štýlov tetovania. Kresťanstvo je bohaté na kultúru a históriu a v tejto konkrétnej viere a histórii nie je nedostatok ikon, symbolov a umeleckých diel. Môžete sa rozhodnúť pre krížové vzory alebo ukrižovanie. Môžete tiež vyskúšať ichthus alebo symbol ryby. Horiaci ker je tiež dobrý koncept. Čítanie Biblie a hľadanie skvelých a nezabudnuteľných vizuálnych obrazov sú dobré nápady.

Ak nie ste fanúšikom obrázkov, môžete sa tiež rozhodnúť, že si ako tetovanie vyberiete biblické verše alebo biblické frázy. Existuje niekoľko pozoruhodných a dušou povznášajúcich biblických veršov. Môžete sa tiež rozhodnúť, že si svoj „životný verš“ vytetujete na kožu. Možnosti sú obrovské a nekonečné – je to skutočne na vás. Opäť platí, že najdôležitejšie je, aby ste skontrolovali zámery svojich sŕdc a myšlienok.

Výber najlepšieho kresťanského tetovania

Vždy pamätajte, že najlepšie tetovanie, ktoré si môžete dať na telo, je to, ktoré prináša slávu Bohu a Jeho Kráľovstvu. Ako už bolo uvedené, kresťanských tetovacích návrhov, ktoré môžete dnes nájsť na internete, je nespočetné množstvo. Najdôležitejšie je, aby ste boli s dizajnom spokojní a aby bol Boh poctený a oslavovaný. Zamyslite sa nad tým a nezabudnite sa za to modliť.

Možno poznáte spolukresťana, ktorý má tetovanie, môžete ich požiadať o radu alebo odporúčanie. Aj keď sa ich pýtate na tipy alebo rady, aké tetovanie si musíte vybrať, je to tiež najvhodnejší čas na to, aby ste sa opýtali, kde nájdete najlepšieho tatéra vo svojom okolí. Možno vám môžu odporučiť kresťanského tetovania – nie je to také neuveriteľné! 

ruka-muž-vinobranie-retro-noha-ružaZdroj obrázku z Pxhere

Záver

Biblia nehovorí, že je proti tetovaniu; nepropaguje ani tetovanie. Čo je však dôležité, vždy si nájdeme čas na modlitbu za vedenie od Pána. Pri všetkom, čo robíme, sa musíme uistiť, že Ho zahrneme do svojich plánov. Je to Najvyšší Boh, ktorý sa stará o svoje deti. Modlite sa, aby kresťanský dizajn tetovania, ktorý sa chystáte vybrať, nepoškodil Jeho obraz (rovnaký ako váš). Vaše tetovanie by malo predstavovať vašu povahu a presvedčenie a malo by to byť niečo, na čo môžete byť hrdí.

Verte či neverte, kresťanské tetovanie môže priniesť slávu Bohu a dokonca môže niekoho zachrániť. Áno! Počuli ste dobre. Vytetovaním si jednoduchého verša na kožu (napríklad v Jánovi 3:16, ktorý hovorí: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život“) je možné, že budete môcť začať rozhovor s neveriacim. Boh môže tvoje tetovanie použiť ako nástroj na privedenie niekoho späť do svojho kráľovstva.

Ako vidíte, tetovanie je niečo vážne. Každý kresťan, ktorý si ho plánuje zaobstarať, vyžaduje starostlivé premýšľanie a meditáciu. Vaše tetovanie bude predstavovať vás a Boha; Preto by sme mali požiadať Boha o múdrosť pred a po tom, ako sa nakvapkáme.

Previous Post
Locațiile perfecte pentru a plasa oglinzi de perete pe toată lungimea acasă
Next Post
25 osupljivih pričesk Lise Rinna